Tolk Portugees.nl staat u bij met een beëdigde notaristolk die de notariële terminologie beheerst tijdens o.a. de aan- of verkoop van een woning en oprichting van een BV.